Team

Die Hauptamtlichen

Matthias Koberg

Matthias

matthias.koberg@timo-jugendclub.de

Tobias

tobias.debald@timo-jugendclub.de

Anne

anne.steffens@timo-jugendclub.de

Die Honorarkräfte

Fabienne

Hanna

???????????????????????????????

Marco

sebastiansw150

Sebastian